Vereniging

Fanfare St. Jozef Buchten is opgericht in 1928 en is momenteel een kleine, maar jeugdige en energieke vereniging. Naast het fanfareorkest acteren binnen de vereniging een drumband en een jeugdensemble. De hoofddoelstelling is om mensen van alle leeftijden, binnen een breed scala van mogelijkheden, actief bezig te laten zijn met muziek maken op een ontspannen en verantwoorde wijze. Daarbij streeft men naar het op peil houden en verbeteren van het muzikale kunnen.

Als vereniging, deel uitmakend van een hechte gemeenschap, worden de sociale verplichtingen zeker niet uit het oog verloren, Wat dat betreft bouwt men nog steeds voort op de fundamenten zoals die door de oprichters in 1928 zijn gelegd en waarbij het `het dienstbaar zijn aan de gemeenschap´ als één van de kerntaken wordt gezien. `Samen muziek maken´ en `dienstbaar zijn aan de gemeenschap´ heeft met name voor de veelal jeugdige leden een positieve invloed op de persoonlijkheidsvorming die in de verdere ontwikkeling van volwassenheid van groot belang kan zijn.

Na ruim 8 decennia is de fanfare nog steeds springlevend, zeker gelet op de vele activiteiten waarbij acte de présence gegeven wordt. Een vereniging die mede daardoor een prominente plaats inneemt binnen de gemeenschap in Buchten en met haar jeugdige elan de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.